Tjenester

Vårt oppdrag er å skape verdi for kundene våre gjennom reduserte kostnader og effektivisering av drift og vedlikehold av overføringsnettet.

Our service

Tilstandsanalyse

Wiseline kombinerer levetidsanalyser, tilstandsdata, risikostyring og kostnader for å finne den optimale strategien for ditt nett. Wiseline har utviklet verktøyet WAI som simulerer ulike vedlikehold- og inspeksjonsstrategier med det formål å finne de optimale strategiene og planene. Wiseline er opptatt av bærekraft. Våre løsningene bygger opp under en bærekraftig utvikling.

Inspeksjonsstrategi

En inspeksjonsstrategi er en del av en overordnet plan for å oppnå selskapets mål knyttet til drift og vedlikehold av kraftlinjene. En slik strategi legger føringer for hvordan inspeksjoner skal gjennomføres fra år til år. Prinsippet bak denne inspeksjonsstrategien er å finne riktig intervaller for inspeksjon av ulike komponenter slik at risikoen holdes på et akseptabelt nivå. 

Wiseline utarbeider, i samarbeid med kunden, en komplett forslag til inspeksjonsstrategi, som skal optimalisere balansen mellom risiko, kostnad og risiko. For å gjøre dette benyttes Wiseline-metoden og Wiseline Asset Insight. Wiseline har ved flere anledninger identifisert besparelser på over 40%.

Vedlikeholdsstrategi

En vedlikeholdsstrategi er en del av en overordnet plan for å oppnå selskapets mål knyttet til drift og vedlikehold. Den legger føringer for hvordan vedlikeholdet skal gjennomføres fra år til år. Prinsippet bak denne Vedlikeholdsstrategien er risikobasert vedlikehold, der tilstandsdata blir kombinert med ulike risikomodeller. Hensikten med en slik strategi er å balansere kostnader til drift og vedlikehold mot risikoer (KILE, HMS og strømleveranse) og usikkerheter for å optimalisere vedlikeholdet mot ulike behov.

Wiseline utarbeider, i samarbeid med kunden, en komplett forslag til vedlikeholdsstrategi, som skal optimalisere balansen mellom risiko, kostnad og risiko For å gjøre dette benyttes Wiseline-metoden og Wiseline Asset Insight. Wiseline har ved flere anledninger identifisert besparelser på over 30%.

Vårt fokus på bærekraft

United Nations Sustainable Development Goals: https://www.un.org/sustainabledevelopment/.