Om oss

Bli bedre kjent med oss i Wiseline.

Om oss
Logoene til Innovasjon Norge, ESREL og ESRA

Om Wiseline

Wiseline AS er et teknologiselskap etablert i 2016. Forretningsidéen er basert på omfattende erfaring innen risikostyring, inspeksjon av kraftledninger, samt innsikt i store datamengder. I tillegg til en genuin interesse for å optimalisere driften av overføringsnett der man ivaretar både akseptabel risiko og best mulig anvendelse av kostnader. Dette har vært og er en driver i selskapet.

Gjennom samarbeid med ledende miljøer har vi disiplin eksperter innenfor risikomodellering -, pålitelighets- og feilsøkingsanalyse, simulering og maskinlæringskompetanse, inspeksjon og sensordataanalyse, samt investering og reinvesteringskompetanse.

Utviklingen av WAI metodikken har til nå kostet over 12 millioner. Innovasjon Norge har bidratt og støttet utviklingen av selskapet gjennom et etablerertilskudd i 2016-2017, og fortsetter å støtte utviklingen nå i 2022. Videre er metodikken vurdert av European Safety and Reliability Association (ESRA) og ble presentert på ESREL 2018.

Målet videre er å utvikle våre tjenester ytterligere for å fortsette å sikre lønnsomme løsninger for våre kunder. Ta gjerne kontakt i dag for mer informasjon.

Wiseline består av 11 ansatte og seks styremedlemmer. Selskapets styre har en bred kompetanse og erfaring fra næringslivet, både nasjonalt og internasjonalt.

Bilde av tre ansatte

Bærekraft

I utviklingen av våre tjenester, løsninger og leveranse, er bærekraft et viktig verdiprinsipp. FNs bærekraftsmål: https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Vårt fokus på bærekraft