Mads Reiten

Nyhetsbrev 2020

Wiseline har utviklet et nytt verktøy som gjør at nettselskapene selv kan teste effekten av ulike inspeksjons- og vedlikeholdsstrategier Simulering av inspeksjon og vedlikehold Wiseline utvikler modeller og verktøy for optimering av drift og vedlikeholdskostnader på overføringsnettet. Nå har vi implementert prinsippene for inspeksjon og vedlikehold i et verktøy som våre kunder selv kan bruke. …

Nyhetsbrev 2020 Les mer »

Inspeksjonsgraf

Finn riktig inspeksjonsintervall – Reduser kostnader

Med er effektivt analyseverktøy er det mulig å finne optimalt inspeksjonsintervall av linjenettet uten at det går ut over sikkerheten. Dette kan gi store besparelser. Kraftlinjer er et komplisert nettverk av komponenter. Som alt annet, er disse utsatt for aldring. Det gjør at sannsynligheten for feil øker. Samtidig er det utfordrende og kostbart å overvåke tilstanden …

Finn riktig inspeksjonsintervall – Reduser kostnader Les mer »

Bilde av Power BI skjerm

Introducing WAI – Power grid maintenance entering the digital age

Wiseline has development the tool Wiseline Asset Insight (WAI) that enables power grid companies to understand their cost and risk drivers enabling them to optimise their maintenance program.  Every year there are thousands of both planned and unplanned interruptions on the electrical power grid in Norway. These disconnections result in undelivered energy that cost the society …

Introducing WAI – Power grid maintenance entering the digital age Les mer »

Bilde av gammelt design for Wiseline.no

Velkommen til Wiseline.no!

Wiseline AS er et Gründerselskap etablert i 2016. Forretningsidéen er basert på omfattende erfaring innen risikostyring, inspeksjon av kraftledninger samt innsikt i store datamengder. En genuin interesse for å optimalisere driften av overføringsnett i der man ivaretar både akseptabel risiko og optimal anvendelse av kostnader har vært og er en driver i selskapet. Selskapets styre …

Velkommen til Wiseline.no! Les mer »