Tre som har falt

Fra Avbruddsdata til Droner: Fremtidens Vedlikehold med S-Nett

Risikobasert Vedlikehold: «Beskytt» Faseline og Nettstasjoner

Introduksjon

I en tid hvor strømforsyning er kritisk for alt fra hjemmet til industrielle behov, blir behovet for pålitelighet og effektivitet i strømnettet stadig viktigere. En komponent som ofte viser seg å være en flaskehals i dette systemet er Faseline, kjent for sin rolle i både varige og forbigående feil. Men det er ikke bare Faseline vi må holde et øye med; nettstasjoner og transformatorer spiller også en stor rolle, spesielt når det kommer til konsekvensene av strømbrudd. I denne artikkelen gir vi et lite innblikk på  hvordan risikobasert vedlikehold kan brukes for å minimere disse risikoene.

Nettstasjoner: Den Store Konsekvensfaktoren

Nettstasjoner og transformatorer er i realiteten sentrum for høye konsekvenser når noe går galt. De er ansvarlige for lang utetid, berører et stort antall kunder, og har ofte store økonomiske konsekvenser. Det er derfor essensielt å implementere et vedlikeholdsprogram som tar høyde for disse kritiske knutepunktene i strømnettet.

Forståelse gjennom Workshop

En nylig gjennomført to-dagers workshop med S-Nett inkluderte et tett samarbeid med erfarne montører og de som har ansvaret på driftssentralen. Denne samlingen bidro til en dypere forståelse av systemets svakheter og potensielle feilkilder, inkludert nettstasjoner. Feil og avbrudds analyse var grunnlaget for å definere barrierer var temaet.

Hvordan Wiseline kan hjelpe

Wiselines teknologi er spesialutviklet for å forstå sammenhengen mellom feil og avbrudd i strømnettet. Hva du skal inspisere og når du bør vedlikeholde. Ved å prioritere kritiske komponenter som Faseline og nettstasjoner, kan vi redusere risikoen for omfattende og kostbare strømbrudd. Wiseline sitt verdiløfte er Lik eller bedre leveransesikkerhet til en lavere kost.

Fordeler med Risikobasert Vedlikehold

  • Effektiv Ressursbruk: Fokuserer på kritiske elementer som Faseline og nettstasjoner, hva feiler og hvordan beskytte (barrierestrategi).
  • Forutsigbarhet: Minimerer sannsynligheten for uforutsette feil og strømbrudd.
  • Kostnadseffektivitet: Reduserer driftskostnader ved å identifisere og fokusere på høy-risikoelementer.

Konklusjon

Risikobasert vedlikehold er ikke bare et verktøy for å beskytte Faseline; det er en integrert strategi for å sikre hele systemet og minimere økonomiske og praktiske konsekvenser av strømbrudd. En effektiv tilnærming til vedlikehold kan redusere både hyppigheten og virkningen av avbrudd, og i siste instans resultere i et mer robust og pålitelig strømnett.

________________________________________

Din feedback og erfaringer er alltid velkommen! La oss jobbe sammen for en mer pålitelig og robust strømforsyning for fremtiden.

For mer informasjon om Wiseline, ta kontakt med Helge Mjølnerød på +47 917 66 161 / helge.mjolnerod@wiseline.no.