Vi søker flere dyktige studenter!

Kunne du tenkt deg en relevant, godt betalt og spennende deltidsjobb ved siden av studiene?

Wiseline ønsker å videreutvikle sine løsninger for kundenære, nettbaserte applikasjoner. Et team av studenter på NTNU har siden august 2020 gjennomført et utviklingsprosjekt med fokus på utforsking og testing av teknologiplattform, funksjonalitet og brukergrensesnitt. Wiseline ønsker å fortsette utviklingsarbeidet og jobber mot en kommersiell applikasjon i løpet av 2022.

Arbeidet så langt har fungert svært godt for både studenter og Wiseline, og nå skal eksisterende team styrkes med nye medlemmer. Teamet vil arbeide relativt intensivt med en løsning i perioden september-desember 2022.

Vi ser etter deg som:

  • Har relevant teknologisk kompetanse innen web-orientert applikasjonsutvikling og/eller datamodellering.
  • Er selvdreven og kreativ – ikke avhengig av detaljstyring
  • Er god til å arbeide effektivt i team med andre

Du får:

  • Spennende og relevant prosjekterfaring
  • En lønn på 275 – 300 kr/t, avhengig av erfaring
  • Muligheten til å jobbe tett sammen med andre dyktige studenter og bransjespesialister
  • Muligheten for forlengelse
  • Prosjektet har som formål å supplere Wiselines eksisterende verktøy for å kunne visualisere strategier for inspeksjon, vedlikehold og reinvesteringer, samt synliggjøre hvordan disse påvirker kostnader, nedetid og risiko.

Ønskede kompetanseprofiler:

Web-utvikler – frontend: Du utvikler effektivt web-baserte applikasjoner basert på åpne teknologier og rammeverk. Du legger til rette for god brukerinteraksjon og en strukturert og profesjonell presentasjon av data. Du kan også bidra til et helhetlig og profesjonelt, grafisk design. Vi bruker verktøy som React, Figma, Git-hub.

Web-utvikler – backend: I tillegg til å bidra på applikasjonsutvikling vil du bidra til valg og implementering av databaseløsning og API mot eksterne datakilder. Du bør har kjennskap til sentrale rammeverk for web-orienterte applikasjoner, samt bidra til gode løsninger for hosting, sikkerhet, infrastruktur, med mer. Vi bruker verktøy som Django og Git-hub. Kjennskap til server-løsninger og hosting er ønskelig.

Metodeutvikler: I tillegg til å bidra på applikasjonsutvikling vil du spesifikt ta ansvar for implementering og optimalisering av Wiselines beregningsalgoritmer i applikasjonen. Du har kjennskap til programmering i Python, samt teft for matematiske og numeriske metoder.

Oppstart er i utgangspunktet september 2022, men med mulighet for tidligere oppstart. Arbeidet løper i utgangspunktet frem til desember 2022, med mulig forlengelse. Det forventes i om lag 10 timer/uke i prosjektperioden.

Send inn søknad med CV, Vitnemål og motivasjonsbrev innen 23:59, torsdag 1. september. Legg inn i emnefelt hvilke(n) stilling(er) du søker på. Send søknad til soknad@studmatch.no.