Bilde av Bård

Kan nettselskapene oppnå bedre leveransesikkerhet til lavere kost?

Bård Angeltveit i Vestall stilles overfor kompliserte utfordringer hver dag; Nettselskapet skal ikke bare levere strøm, men det skal skje i tråd med offentlige reguleringer, sikkerheten skal være ivaretatt, og lønnsomheten skal være sikret både på kort og lang sikt. Det er ikke små utfordringer Bård stilles overfor i sin stilling som Prosesseier Drift og …

Kan nettselskapene oppnå bedre leveransesikkerhet til lavere kost? Les mer »