Seminarinvitasjon

Gratis seminar med Wiseline!

Wiseline inviterer til et mini seminar der det vises hvordan FASIT data benyttes for å finne både risiko- og kostnads driverne. Meld deg på her: https://bit.ly/3GgteD5

Innlegg v/Vegard L. Tuft, senior prosjektleder og fagansvarlig i Wiseline.

Seminaret vil gi innspill på hvordan man får en mer systematisert oversikt over avbruddene i høyspentlinjene i luftnettet basert på FASIT data og hvordan Wiseline anvender dataene. Oversikten/seminaret kan danne et grunnlag for å anbefale tiltak som kan redusere kostnader i form av KILE, og redusere sannsynligheten for hendelser som påvirker omdømmet i negativ retning.

Meld deg på her: https://bit.ly/3GgteD5

Om spørsmål kontakt Helge Mjølnerød, på helge.mjolnerod@wiseline.no eller +47 91766161.