Logoen til Vesterålskraft

Samarbeid med Vesterålskraft

Etter å ha levert driftsstrategi for Vesterålskraft tar vi det ett steg videre ved å se nærmere på historiske avbrudd i vår avbruddsanalyse. Her ønsker man å identifisere de bakenforliggende årsakene, med det formål å redusere KILE.

Vi takker Vesterålskraft for tilliten, og gleder oss til videre samarbeid!