Vi søker flere dyktige studenter!

Kunne du tenke deg en relevant, godt betalt og spennende deltidsjobb ved siden av studiene?

Wiseline ønsker å utvikle sine løsninger i en retning av mer kundenære, nettbaserte applikasjoner. Et team av studenter på NTNU har siden august 2020 gjennomført et utviklingsprosjekt med fokus på utforsking og testing av teknologiplattform, funksjonalitet og brukergrensesnitt. Wiseline ønsker å fortsette utviklingsarbeidet og jobber mot en kommersiell applikasjon i løpet av 2021. 

Arbeidet så lang har funger svært godt for både studenter og Wiseline, og nå skal eksisterende team styrkes med nye utviklere. Teamet vil arbeide med en løsning i perioden august-november 2021.

Prosjektet har som formål å supplere Wiselines eksisterende verktøy for å kunne visualisere strategier for inspeksjon, vedlikehold og reinvesteringer, samt synliggjøre hvordan disse påvirker kostnader, nedetid og risiko.

Ønskede kompetanseprofiler:

  • Web-utvikler – frontend: Du utvikler effektivt web-baserte applikasjoner basert på åpne teknologier og rammeverk. Du legger til rette for god brukerinteraksjon og en strukturert og profesjonell presentasjon av data. Du kan også bidra til et helhetlig og profesjonelt, grafisk design. Vi bruker verktøy som React, Figma, Git-hub.
  • Web-utvikler – backend: I tillegg til å bidra på applikasjonsutvikling vil du bidra til valg og implementering av databaseløsning og API mot eksterne datakilder. Du bør har kjennskap til sentrale rammeverk for web-orienterte applikasjoner, samt bidra til gode løsninger for hosting, sikkerhet, infrastruktur, med mer. Vi bruker verktøy som Django og Git-hub. Kjennskap til server-løsninger og hosting er ønskelig.
  • Metodeutvikler: I tillegg til å bidra på applikasjonsutvikling vil du spesifikt ta ansvar for implementering og optimalisering av Wiselines beregningsalgoritmer i applikasjonen. Du har kjennskap til programmering i Python, samt teft for matematiske og numeriske metoder.

Du får:

  • Spennende og relevant prosjekterfaring
  • En lønn på 250 – 300 kr/t, avhengig av kompetanse
  • Muligheten til å jobbe tett sammen med andre dyktige studenter og bransjespesialister
  • Muligheten for forlengelse gitt vellykket pilotprosjekt

Oppstart er senest i august 2021, men med mulighet for tidligere oppstart og arbeid i sommer. Arbeidet løper i utgangspunktet frem til november 2021, med mulig forlengelse. Det forventes om lag 10 timer/uke i prosjektperioden, avhengig av oppstartstidspunkt..

Send inn søknad innen 23:59, fredag 9. april. Ta kontakt på jakob@studmatch.no ved spørsmål om stillingen.

Link til stillingsannonsen finner du her: https://bindeleddet.no/jobs/6141