Business as usual under koronapandemien

Selv om koronapandemien herjer driver Wiseline business as usual. Vi jobber med kunder som forvalter kritisk infrastruktur, og prøver å ta vår del av dugnaden for å minimere konsekvensene på både økonomi og helse. Her kommer tre tips til hvordan ditt nettselskap kan håndtere utfordringene og mulighetene fremover, som kan bidra til at dere kommer styrket ut av krisen.

Evaluer og oppdater beredskapsplanen

Nettselskaper forvalter kritisk infrastruktur som bidrar til å holde i gang viktige beredskapsfunksjoner. Koronapandemien har kommet brått på mange nettselskaper, og det er derfor viktig å evaluere om prosedyrer og planer er i tråd med offentlige anbefalinger og deretter gjøre nødvendige oppdateringer. Det er foreløpig store usikkerheter knyttet til både lengde og omfang av denne krisen og det er derfor viktig å være forberedt på ulike scenarier. Sørg derfor for å være informert om situasjonen, og kontinuerlig informere personell om status og endringer. Ved å dokumentere erfaringene fra denne krisen underveis, kan selskapet også være bedre rustet neste gang krisen rammer.

NVE har laget en enkel oversikt over hvordan nettselskaper skal forholde seg til krisen, med linker til relevante sider. Denne oversikten finner du her

For bistand til å evaluere og oppdatere beredskapsplanen anbefaler Wiseline å ta kontakt med Safetec. Safetec har landets ledende ekspertise innen fagområdene risiko og beredskap, og er en viktig samarbeidspartner for Wiseline. Se mer her

Minimer risiko for personell

De ansatte er kritiske for å holde driften i gang hos nettselskaper. Deler av driften krever fysisk tilstedeværelse, og det er derfor viktig å ta nødvendige forhåndsregler for å unngå unødvendig risiko for ansatte. Skulle smitten spre seg i selskapet vil dette kunne sette kritisk infrastruktur ut av drift. Sørg derfor for å ta nødvendige forhåndsregler og reduser fysisk kontakt så mye som mulig. Les mer om tiltak og risiko på arbeidstilsynet sine sider her

Digitaliser driften

Dagens teknologi endrer hverdagen til bedrifter i rekordfart. Digitale verktøy gjør at fysisk tilstedeværelse ikke alltid er nødvendig for å avholde møter, få tak i informasjon eller gjennomføre jobben. I disse tider, med høy smitterisiko, er dette viktige verktøy for å holde driften i gang.

Disse verktøyene kan også bidra til å effektivisere store deler av driften. Videomøter gjør det mulig å spare både tid og møterom, og kan gjøre det enklere å holde hyppigere kontakt over store fysiske avstander. Ved å bruke muligheten nå til å få på plass gode rutiner og verktøy, kan selskapet effektivisere driften og være forberedt på den nye digitale hverdagen. 

Hos Wiseline er det business as usual. Wiseline har allerede tilpasset driften til en digital hverdag med lagring i skyen og bruk av videomøter for å holde kontakten internt og med kunder.

Dersom du ønsker å høre med om hvordan vi holder hjulene i gang gjennom krisen, eller få en introduksjon av verktøyet vårt Wiseline Asset Insight. Send en mail til post@wiseline.no slik at vi kan avtale et videomøte.