Nyhetsbrev 2020

Wiseline har utviklet et nytt verktøy som gjør at nettselskapene selv kan teste effekten av ulike inspeksjons- og vedlikeholdsstrategier

Simulering av inspeksjon og vedlikehold

Wiseline utvikler modeller og verktøy for optimering av drift og vedlikeholdskostnader på overføringsnettet. Nå har vi implementert prinsippene for inspeksjon og vedlikehold i et verktøy som våre kunder selv kan bruke. Dette verktøyet er intuitivt og krever kun excelprogramvare med makroer aktivert for å kjøre.

Basert på levetidsanalyser og kritikalitet, predikerer verktøyet tilstandsutviklingen på nettet over tid. Inspeksjonstyper og inspeksjonsintervaller påvirker mulighetene for å detektere avvik og feil på nettet. Kostnader og tilstand brukes til å vurdere hvilke detekterte avvik som skal vedlikeholdes. 

Effekten av inspeksjon

Inspeksjonsintervaller har stor påvirkning på tilstanden på nettet. Modellen kan bistå nettselskaper i å balansere kostnader og risiko ved å finne det optimale inspeksjonsintervallet. Med utgangspunkt i enkel linjebefaring og topp- og råtekontroll sammenligner figurene under tilstanden og kostnaden for to ulike inspeksjonsstrategier på et nett med ca. 1 000 mastpunkter.

•             Alternativ 1 er med linjebefaring hvert år og topp- og råtekontroll hvert 10. år.

•             Alternativ 2 er uten linjebefaring og med topp- og råtekontroll hvert 3. år.

Begge alternativene har samme vedlikeholdsstrategi.  Ved å velge alternativ 2 er det mulig å redusere kostnadene og samtidig forbedre tilstanden på nettet. Det er vinn-vinn!

Demonstrasjon av verktøyet

Er du nysgjerrig på hvordan ny teknologi og data kan hjelpe ditt selskap å spare kostnader? Ta kontakt for å få en 30 minutters demonstrasjon av verktøyet som viser mulighetene dette kan gi ditt nettselskap. Send en mail til post@wiseline.no merket med Demonstrasjon.