Inspeksjonsgraf

Finn riktig inspeksjonsintervall – Reduser kostnader

Med er effektivt analyseverktøy er det mulig å finne optimalt inspeksjonsintervall av linjenettet uten at det går ut over sikkerheten. Dette kan gi store besparelser.

Kraftlinjer er et komplisert nettverk av komponenter. Som alt annet, er disse utsatt for aldring. Det gjør at sannsynligheten for feil øker. Samtidig er det utfordrende og kostbart å overvåke tilstanden på komponentene. For å oppdage slitasje og reparere før det feiler, trengs manuell inspeksjon. Dette skjer dels ved linjebefaring langs bakken, dels ved topp- og råtekontroll der inspektøren i tillegg inspiserer komponenter i toppen av masten og råte i stolpen.

Hvor ofte er det hensiktsmessig å gjennomføre slike inspeksjoner?

Bransjestandarden og anbefalingen i veiledning for Forskrift om Elektriske Forsyningsanlegg (FEF) er linjebefaring hvert år og topp- og råtekontroll hvert 10. år.

Wiseline har utviklet et verktøy som kan simulere effekten av inspeksjon basert på levetidsanalyser av komponentene. Dette verktøyet estimerer både risikoen og kostnaden med ulike strategier, og kan dermed brukes som beslutningsstøtte for inspeksjonsintervall.

I et prosjekt for Fosen Nett viste analysen at det hadde liten effekt på risiko å redusere intervallet for linjebefaring til hvert 2. år, samtidig som topp- og råtekontroll gjøres hvert 10. år. Innsparingen var hele 42 %.

For eldre kraftlinjer var anbefalingen å øke intervallet på topp- og råtekontroll istedenfor å gjøre linjebefaring hvert år. Dette ga også betydelig kostnadsbesparelser, samtidig som risikoen ble redusert. Grafen under viser et enkelt overblikk over kostnader og risikoer for kraftlinjer med ulik alder.

Hva er din inspeksjonsstrategi?

Les mer om våre tjenester her: https://www.wiseline.no/tjenester/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *