logoen til Wiseline

Lik eller bedre leveransesikkerhet til en lavere kostnad

7

Kunder

>12

Leveranser

> 300 000

Mastpunkt

10–25%

Besparelser

Wiseline sin filosofi ligger i et risikobasert vedlikehold basert på tilstandskontroll, feilstatistikk (avbruddsanalyse) og erfaring. Ved å kombinere levetidsanalyser, tilstandsdata, risikomodeller, avbruddstatistikk og kostnader, finner vi den optimale strategien for ditt nett.

Wiseline har utviklet verktøyet Wiseline Asset Insight (WAI) som simulerer ulike vedlikehold- og inspeksjonsstrategier med det formål å finne de beste strategiene og planene for å sikre: lik eller bedret leveransesikkerhet til en lavere kost.

Logoen til Linja
Logoen til Vesterålskraft
Logoen til S-Nett
Logoen til Tensio
Logoen til Nettselskapet
Logoen til VOKKS
Logoen til Trønder Energi

Wiseline kan støtte ditt vedlikehold på tre nivåer; visjon/misjon (nivå 1), strategiske mål (nivå 2) og operative mål (nivå 3). Dette vil si at gjennom datadrevet beslutningsstøtte og WAI metodikk kan man optimalisere kostnadene tilknyttet vedlikehold og inspeksjon, innenfor akseptabel risiko, nivå 1. For å nå dette målet anbefaler Wiseline strategiske og operative mål.

Strategiske mål har et lengre perspektiv på to til ti år og tar for seg driftsstrategier som inspeksjonsstrategi og vedlikeholdsstrategi. Disse strategiene tar for seg hva som skal inspiseres, hvor det skal inspiseres og hvor ofte det skal inspiseres. Videre beregnes det og besluttet ulike strategier for ulike segmenter.

Operative mål er kortere og har ofte et tidsperspektiv på ca. et år. Dette består av driftsplaner som inspeksjonsplan og vedlikeholdsplan, som tar for seg hvilke linjer og kontrollpunkt som skal inspiseres dette året. I tillegg til hvilke mastpunkter og komponenter som skal skiftes ut.

Vedlikehold på tre nivå

Fra Avbruddsdata til Droner: Fremtidens Vedlikehold med S-Nett

Risikobasert Vedlikehold: «Beskytt» Faseline og Nettstasjoner Introduksjon I en tid hvor strømforsyning er kritisk for alt fra hjemmet til industrielle behov, blir behovet for pålitelighet og...

Wiseline AS valgt som rådgiver innenfor risikobasert vedlikehold av Linea!

Wiseline AS valgt som rådgiver innenfor risikobasert vedlikehold av Linea! Vi er stolte av å kunngjøre at Wiseline AS har blitt valgt som leverandør for rådgivning innenfor risikobasert vedlikehold...

Vi søker flere dyktige studenter!

Kunne du tenkt deg en relevant, godt betalt og spennende deltidsjobb ved siden av studiene? Wiseline ønsker å videreutvikle sine løsninger for kundenære, nettbaserte applikasjoner. Et team av...