WISELINE

OPTIMALISER DRIFTEN AV DITT STRØMNETT

Ved å kombinere levetidsanalyser, tilstandsdata, risikostyring og kostnader, finner vi den optimale strategien for ditt nett. Wiseline har utviklet verktøyet WAI som simulerer ulike vedlikehold- og inspeksjonsstrategier med det formål å finne de optimale strategiene og planene.

Vi kan kostnadsbesparelse!

Wiseline hjelper deg å redusere dine kostnader gjennom effektivisering av drift og vedlikehold av overføringsnettet.

REFERANSER

Våre kunder

VERDI

Bærekraft

I utviklingen av våre tjenester, løsninger og leveranse, er bærekraft et viktig verdiprinsipp.

FNs bærekraftsmål: https://www.un.org/sustainabledevelopment/  

sdg-banner
NYHETER

Nyeste artikler