OPTIMALISER DRIFTEN AV DITT STRØMNETT

Ved å kombinere levetidsanalyser, tilstandsdata, risikostyring og kostnader, finner vi den optimale strategien for ditt nett. Wiseline har utviklet verktøyet WAI som simulerer ulike vedlikehold- og inspeksjonsstrategier med det formål å finne de optimale strategiene og planene.

Wiseline AS er et teknologiselskap etablert i 2016. Forretningsidéen er basert på omfattende erfaring innen risikostyring, inspeksjon av kraftledninger samt innsikt i store datamengder.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt oss i dag for mer info.